روز شمار نهضت امام حسین ‏علیه ‏السلام
جمعه 27 رجب سال 60 ق:
درخواست بیعت از سوى ولید حاكم مدینه

شنبه 28 رجب سال 60 ق:
ملاقات دوم بین ولید و امام حسین‏ علیه ‏السلام‏

شب یكشنبه 28 رجب سال 60 ق:
بیرون رفتن امام ‏علیه ‏السلام از مدینه‏

شب جمعه 3 شعبان سال 60 ق:
ورود به مكّه

شعبان، رمضان، شوال، ذى قعده و ذى الحجه تا روز هشتم سال 60 ق یعنى چهار ماه و پنج روز:
اقامت در مكّه

چهارشنبه 10 رمضان سال 60 ق:
رسیدن اولین نامه‏ هاى كوفیان به امام‏ علیه ‏السلام‏

دوشنبه 15 رمضان سال 60 ق:
بیرون رفتن مسلم از مكّه

سه‏ شنبه 5 شوال سال 60 ق:
ورود مسلم به كوفه

سه‏ شنبه 8 ذى حجه سال 60 ق:
شهادت مسلم

سه ‏شنبه 8 ذى حجه سال 60 ق:
خروج امام ‏علیه ‏السلام از مكّه

جمعه سوم محرم سال 61 ق:
رسیدن امام ‏علیه ‏السلام به سرزمین كربلا

جمعه سوم محرم سال 61 ق:
ورود عمر بن سعد به كربلا

از سوم تا ششم محرم الحرام سال 61 ق:
سامان دهى سپاه از سوى عمر بن سعد و گفتگوهاى او با امام‏ علیه‏ السلام

سه‏ شنبه 7 محرم 61 ق:
ممانعت سپاه امام ‏علیه‏ السلام از دسترسى به آب

پنج‏ شنبه 9 محرم سال 61 ق:
حمله ابتدایى بر سپاه امام‏ علیه‏ السلام‏

جمعه 10 محرم سال 61 ق:
واقعه عاشورا

بعد از ظهر روز شنبه 11 محرم سال 61 ق:
كوچ اسیران از سرزمین كربلا

پى نوشت:
1. این جدول از مقاله‏اى با نام «البعد الزمنى فى الثورة الحسینیه» برگرفته شده كه توسط آقاى احمد القاضى نگاشته شده و در شماره دوّم مجله رسالة الحسین علیه‏السلام چاپ شده است.