تبلیغات
شُبیر علیه السلام - امام حسین(ع) از منظر قرآن
 
درباره وبلاگ


تا آفتاب از حرکات تو می وزد از سمت سیب ، عطر صفات تو می وزد . دل می دهیم ، پنجره را باز می کنیم باران گرفته ، یا کلمات تو می وزد ؟ دل می شویم ، محض تپیدن به پای تو در خاک کوچه ای که حیات تو می وزد اینکه چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح اینکه چقدر از نفحات تو می وزد ! امشب بهار می دمد از خون روشنت فردا بهشت از برکات تو می وزد . من ایستاده ام به تماشای زیستن جایی که موج موج فرات تو می وزد و با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک گیسوی خون چکان صلات تو می وزد . کشتی شکستگان تو را بیم موج نیست ،آنجا که بادبان نجات تو می وزد

مدیر وبلاگ : عبرات
امام حسین(ع) از منظر قرآن
» سوره ی مبارکه مریم: آیه 7
» سوره ی مبارکه مریم : آیه 1
» سوره ی مبارکه غافر : آیه 7
» سوره ی مبارکه طه: آیه 115
» سوره ی مبارکه طور :آیه 21
» سوره ی مبارکه النور: آیه 52
» سوره ی مبارکه النور: آیه 35
» سوره ی مبارکه الحج:آیه 39
» سوره ی مبارکه الحج: آیه 60
» سوره ی مبارکه الحجر:آیه 75
» سوره ی مبارکه التوبه: آیه 36
» سوره ی مبارکه البقره: آیه 84
» سوره ی مبارکه الانعام: آیه 62
» سوره ی مبارکه الانبیاء: آیه 90
» سوره ی مبارکه الانبیاء: آیه 69
» سوره ی مبارکه الاعراف:آیه 46
» سوره ی مبارکه الاسراء:آیه 13
» سوره ی مبارکه القصص : آیه 5
» سوره ی مبارکه الانعام: آیه 151
» سوره ی مبارکه البقره: آیه 143
» سوره ی مبارکه النساء: آیه 73
» سوره ی مبارکه البقره: آیه 124
» سوره ی مبارکه الفرقان :آیه 75
» سوره ی مبارکه النساء : آیه 77
» سوره ی مبارکه الفرقان : آیه 20
» سوره ی مبارکه الاحزاب: آیه 23   
» سوره ی مبارکه القصص : آیه 36
» سوره ی مبارکه القصص : آیه 21
» سوره ی مبارکه آل عمران: آیه 33
» سوره ی مبارکه الصافات: آیه 107
» سوره ی مبارکه الاعراف: آیه 141
» سوره ی مبارکه الشعراء: آیه 219
» سوره ی مبارکه آل عمران: آیه 154
» سوره ی مبارکه آل عمران : آیه 61
» سوره ی مبارکه الاسراء: آیات 4 – 5
» سوره ی مبارکه المؤمنون: آیات 1-11
» سوره ی مبارکه البقره: آیات 136-137
» سوره ی مبارکه الصافات: آیات 88 - 89
» سوره ی مبارکه المؤمنون : آیات 57 -61
امکانات جانبی