تبلیغات
شُبیر علیه السلام - پرستاری در عاشورا

پرستاری در عاشورا
چرا تولد زینب علیها السلام روز پرستار نامیده شده؟ آیا در پرستاری ایشان تفاوتی مشاهده می گردد؟

بانگاهی به عاشورا می بینیم مجروحان جنگی از خود برجای گذاشته است که قابل درمان نمی باشند که راهی برای ادامه حیات پیدا کنند، بلکه مجروحانی می باشند به فاصله کمتر از یک ساعت جان داده و به شهادت نایل می آمدند، ولی زنان در همین فرصت محدود در کنار زخمیان می ماندند،خون از سر و روی شان پاک می کردند، دلداریشان می دادند.

در این میانه حضرت زینب علیها السلام مسؤولیتی بسیار گرانبارتر از دیگر زنان داشت، علاوه بر پرستاری روحی وجسمی از امام سجاد علیه السلام که در معرض خطر مستقیم دشمنان قرارداشتند به امور رسیدگی زنان عزیز از دست داده، غارت شده می پرداختند، از جانب دیگر سخنان و برخورد کوبنده اش با خصم درجریان انتقال کاروان از کربلا تا کوفه را به عهده داشته، با بررسی جریانات واقع شده در می یابیم که پرستار به معنای واقعی در این برهه صورت گرفته است.

علاوه بر کمک به التیام زخم های جسمی،برآلام و دردهای روحی ایشان با سرافرازی و قدم های استوار مرحم می نهاد و کاروان را به پیش می برد، نمونه این گونه پرستاری را نه تنها در اسلام، بلکه در جهان نیز آن از هم اززنی که خود برادر، پسران،... را از دست داده مشاهده نگردیده است.

منبع : پایگاه حوزه، مجلات، کوثر شماره 41، پرستاری در اسلام